UM/NM

 

I svømming har vi kvalifiseringskrav til nasjonale mesterskap. Vi har 3 typer slik mesterskap, nemlig UM, NM jr og NM sr.

UM = Nasjonalt ungdomsmesterskap
NM jr = Norgesmesterskap for junior
NM sr =
Norgesmesterskap for senior.

Alle kvalifiseringskrav til nasjonale og internasjonale mesterskap, i tillegg til landslag finner du på sidene til svømmeforbundet. Kvalifiseringskravene for alle nasjonale mesterskap er tidligst 12 måneder før og senest 10 dager før mesterskapet.


UM
Dette mesterskapet arrangeres på kortbane i oktober uke 42 hvert år, fra fredag til søndag.
Alder for deltakelse: 13 til 16 år for begge kjønn.

NM jr
Norgesmesterskapet for junior arrangeres både på kortbane og langbane. Kortbanemesterskapet arrangeres over 4 dager (torsdag til søndag) i november, vanligvis i uke 46 hvis ikke noe på den internasjonale terminlisten krasjer med NM. Langbanemesterskapet arrangeres over 4 dager i midten av juli hvert år.
Alder for deltakelse gutter: 13-18 år.
Alder for deltakelse jenter: 13-17 år.
Årsak til forskjell i junioralder: LEN og FINA har nylig fått felles aldersgrense for junioralder. NSF har hatt en egen aldersgrense som ikke samsvarer med dette. Nedre aldersgrense endres ikke på grunnlag av NIFs barneidrettsbestemmelser. Gutter og jenter har også forskjellig biologisk utvikling i tenårene, der jenter utvikles tidligere enn gutter. Det innføres derfor ulik øvre junioraldersgrense for gutter og jenter.

NM sr
Norgesmesterskapet for senior arrangeres samtidig med NM jr på både kortbane og langbane.
Alder for deltakelse: Fra 13 år og så lenge du har kvalifisert deg.


 

 Posted by at 21:40
Tweeter button Facebook button