Lisens

 

NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).

Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

I tillegg får alle med en skade behandlingsgaranti, kvalitetssikret behandlernettverk, og spiseforstyrrelser og sammensatte symptomer er også en del av forsikringsordningen.
Som i 2019 er det kun to typer startlisens: Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2020 og Startlisens svømmeidretter 2020.

Priser 2020

Pris for startlisens svømmeidretter 2020 er som følger (uendret fra 2019):

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2020 (utøvere født fra og med 2008 – til og med 2011)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2020 (utøvere født 2007 og tidligere).

Kontonummer og KID-nummer

Kontonummer 7874.06.70025. NB! Husk at det MÅ betales med KID-nummer.

De som betalte lisens for en klubb i 2019 har automatisk fått nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av startlisens for 2020. Denne finner du ved å logge inn på minidrett.no.

Har dere ikke hatt lisens tidligere år, må dette opprettes av lisensansvarlig. Ta kontakt på magnus@tsksvomming.no og skriv hvilken utøver det gjelder, så opprettes lisens.

Hvem skal betale startlisens

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser/kamper betale startlisens (jfr GE1B), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse startlisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Startlisensens gyldighet

Startisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Tweeter button Facebook button