Kontingent

 

For å være medlem i TSK, må du betale kontingent. Alle utøvere, fra kurs/opplæring til A-partiet, må betale kontingent. Foreldre/foresatte som har verv i klubben og som ønsker stemmerett på årsmøtet, må være medlem. Kontingenten vedtas på årsmøtet og kreves inn sammen med treningsavgiften. For tiden er medlemskontingenten kr. 100,- pr. medlem.

Tweeter button Facebook button