Treningsavgift

 

Treningsavgiften fastsettes av styret og betales 2 ganger i året. De halvårlige satsene er:

Parti

Treningsavgift

A-partiet

Kr 3600,-

B-partiet

Kr 2700,-

B-flex

Kr 1400,-

C-partiet

Kr 2100,-

D-partiet

Kr 1800,-

E-partiet

Kr 1600,-

Hai

Kr 1400,-

Delfin

Kr 1400,-

Para-gruppen

Kr 1300,-

Ungdom

Kr 900,-

Masters

Eget inngangskort i Tromsøbadet

Treningsavgiften faktures gjennom vårt medlemssystem en gang i halvåret.
Det gis 50 % søskenmoderasjon på den laveste treningsavgiften.

I kursavdelingen er det 30% søskenmoderasjon, dette fikses automatisk hvis alle søsken er registert på samme konto.

Søskenmoderasjonen gjelder kun innad i konkurranseavdelingen og kursavdelingen, ikke på tvers av disse.

Konkurranseavdelingen består av A-partiet til rekrutt, det vil si at det ikke er søskenmoderasjon på ungdomspartiet.

 

Tweeter button Facebook button