Treningstider

 

Treningstider sesongen 2019/2020 i Tromsøbadet

Disse treningstidene gjelder fra og med når Tromsøbadet åpner. Hva som skjer med treningene før denne datoen kommer vi tilbake med mer info på. Da Tromsøbadet er ett helt nytt anlegg må det forventes at ting endres/justeres på gjennom høsten. Vi har gjennomgått planen for treningstidene en del ganger, men samtidig er det ikke testet i praksis.

Antall treninger og økning i treningsmengde avtales alltid mellom trener, utøver og foreldre. Det er viktig at det er progresjon i treningsmengden hver sesong, men hvor stor denne skal være vurderes individuelt. Ta gjerne kontakt med deres gruppe-trener hvis dere har spørsmål om dette. Trenerne til de ulike gruppene finner dere her: http://www.tsk-swimclub.no/?page_id=580

A-partiet

På fredager er tanken at vi skal begynne med noe nytt. Da er det fellestrening for A/B/C-partiet, og treningene fordeles på kjønn. Grunnen til at vi gjør dette er for å styrke samholdet på tvers av gruppene, i tillegg til at man en gang i uken kun trener med samme kjønn (som gjør at dynamikken på treningen kan være litt annerledes). Dette betyr at det er guttene som trener på morgenen i oddetalsuker og jentene på kvelden. I partallsuker er det omvendt og da trener jentene på morgenen mens guttene trener på kvelden. Hvor lang svømmetreningen lørdag morgen blir blir lagt opp etter hvilken gruppe man tilhører.

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld 16.00-18.00 18.05-18.35 2 0,5
Tirsdag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld 16.00-18.00 18.05-19.05 2 1
Onsdag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld        
Torsdag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld 16.00-18.00 18.05-18.35 2 0,5
Fredag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld 15.30-17.30 17.35-18.05 2 0,5
Lørdag Morgen 07.00-10.00 10.30-11.30 3 1
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

B-partiet

På fredager er tanken at vi skal begynne med noe nytt. Da er det fellestrening for A/B/C-partiet, og treningene fordeles på kjønn. Grunnen til at vi gjør dette er for å styrke samholdet på tvers av gruppene, i tillegg til at man en gang i uken kun trener med samme kjønn (som gjør at dynamikken på treningen kan være litt annerledes). Dette betyr at det er guttene som trener på morgenen i oddetalsuker og jentene på kvelden. I partallsuker er det omvendt og da trener jentene på morgenen mens guttene trener på kvelden. Hvor lang svømmetreningen/basien lørdag morgen blir, blir lagt opp etter hvilken gruppe man tilhører.

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen 06.00-8.00   2  
Kveld        
Tirsdag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld 16.00-18.00 18.05-19.05 2 1
Onsdag Morgen 06.00-07.30   1,5  
Kveld        
Torsdag Morgen 6.00-8.00   2 0
Kveld 16.00-18.00 18.00-18.35 2 0,5
Fredag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld 15.30-17.30 17.35-18.05 2 0,5
Lørdag Morgen 07.00-09.30 10.00-11.30 2,5 1
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

C-partiet

Onsdag morgen er det felles teknikktrening med A- og B-partiet med Magnus som trener. På fredager er tanken at vi skal begynne med noe nytt. Da er det fellestrening for A/B/C-partiet, og treningene fordeles på kjønn. Grunnen til at vi gjør dette er for å styrke samholdet på tvers av gruppene, i tillegg til at man en gang i uken kun trener med samme kjønn (som gjør at dynamikken på treningen kan være litt annerledes). Dette betyr at det er guttene som trener på morgenen i oddetalsuker og jentene på kvelden. I partallsuker er det omvendt og da trener jentene på morgenen mens guttene trener på kvelden.

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen 06.00-08.00   2  
Kveld        
Tirsdag Morgen        
Kveld 16.45-18.00 18.05-19.05 1,25 1
Onsdag Morgen 06.00-08.00   2  
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld 16.30-18.00 18.05-18.35 1,5 0,5
Fredag Morgen 6.00-8.00   2  
Kveld 15.30-17.30 17.35-18.05 2 0,5
Lørdag Morgen 07.45-09.45 10.05-11.00 2 1
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

D-partiet

Fredag kveld er det fellestrening med E1-partiet for skape samhold på tvers av gruppene da disse er ganske lik i alder.

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld 16.30-18.00 18.05-18.35 1,5 0,5
Tirsdag Morgen        
Kveld 19.00-20.00 18.30-18.55 1 0,5
Onsdag Morgen        
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld 18.00-19.30 17.30-17.55 1,5 0,5
Fredag Morgen        
Kveld 17.30-19.00 17.00-17.25 1,5 0,5
Lørdag Morgen 07.45-09.45 10.05-11.00 2 1
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

E1-partiet

Fredag kveld er det fellestrening med D-partiet for skape samhold på tvers av gruppene da disse er ganske lik i alder.

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld 17.00-18.00 18.05-18.35 1 0,5
Tirsdag Morgen        
Kveld 19.00-20.00 18.30-18.55 1 0,5
Onsdag Morgen        
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld        
Fredag Morgen        
Kveld 17.30-19.00 17.00-17.25 1,5 0,5
Lørdag Morgen        
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld 18.00-19.30 17.30-17.55 1,5 0,5

E2-partiet

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld 19.00-20.00 18.30-18.55 1 0,5
Tirsdag Morgen        
Kveld        
Onsdag Morgen        
Kveld 19.00-20.00 18.30-18.55 1 0,5
Torsdag Morgen        
Kveld        
Fredag Morgen        
Kveld 17.30-19.00 17.00-17.25 1,5 0,5
Lørdag Morgen        
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

Hai

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld 18.00-19.00 17.30-17.55 1 0,5
Tirsdag Morgen        
Kveld        
Onsdag Morgen        
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld 19.00-20.00 18.30-18.55 1 0,5
Fredag Morgen        
Kveld        
Lørdag Morgen        
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld 18.00-19.30 17.30-17.55 1,5 0,5

Delfin 1

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld        
Tirsdag Morgen        
Kveld 18.00-19.00 19.05-19.25 1 0,33
Onsdag Morgen        
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld 18.00-19.00 19.05-19.25 1 0,33
Fredag Morgen        
Kveld        
Lørdag Morgen        
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

Delfin 2

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld        
Tirsdag Morgen        
Kveld 18.00-19.00 19.05-19.25 1 0,33
Onsdag Morgen        
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld 18.00-19.00 19.05-19.25 1 0,33
Fredag Morgen        
Kveld        
Lørdag Morgen        
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

Para-partiet

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld 17.30-19.00 17.00-17.25 1,5 0,5
Tirsdag Morgen        
Kveld        
Onsdag Morgen        
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld        
Fredag Morgen        
Kveld 17.30-19.00 17.00-17.25 1,5 0,5
Lørdag Morgen        
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

Ungdomsgruppen

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld 19.00-20.00 18.30-18.55 1 0,5
Tirsdag Morgen        
Kveld        
Onsdag Morgen        
Kveld        
Torsdag Morgen        
Kveld 19.00-20.00 ingen 1  
Fredag Morgen        
Kveld        
Lørdag Morgen 08.30-09.30 Oppmøte 08.15 1  
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

Masters

Dag   Treningstid svøm Treningstid basis Svøm  Basis
Mandag Morgen        
Kveld 20.00-21.00   1  
Tirsdag Morgen        
Kveld        
Onsdag Morgen        
Kveld 20.00-21.00   1  
Torsdag Morgen        
Kveld 21.00-22.00   1  
Fredag Morgen        
Kveld        
Lørdag Morgen        
Kveld        
Søndag Morgen        
Kveld        

Tweeter button Facebook button