Sonesvøm

 

40px-Olympic_pictogram_SwimmingSonesvøm arrangeres i Tromsøbadet cirka en gang i måneden. Sonesvøm er et uoffisielt svømmestevne der den enkelte svømmer konkurrerer med seg selv i forhold til tid og distanse. Alle barn som kan svømme 25 meter av en av svømmeartene er velkommen til å delta. 

Generell informasjon:

Påmelding til hvert sonesvøm legges ut på hjemmesiden til TSK ca en uke i forkant. Påmelding til sonesvøm gjøres ved å logge inn på din bruker på rubic.no. All påmelding skjer online innen opplyst frist. Prisen for deltakelse er 25 kr pr sonesvøm.

Stevnestart er 18.00 og varer til omlag kl 20.00. Det er mulig å være i konkurransebassenget for oppvarming og lignende fra 17.30. Det vil ikke være anledning til å bruke badelandet, skal man gjøre dette må man betale inngang. Hvis man ikke har adgangsbånd får man dette fra 17.15 på stevnedagen. Det er gratis inngang for foreldre, søsken og andre tilskuere på tribunen.

Første gang man deltar får man diplom. Denne fylles med klistremerker for hver gang man har klart tidskravet på en ny distanse i en svømmeart. Svømmeren må først klare tidskravet for 25m, før 50m, 100m og til slutt 200m tas.  Diplomet må tas med til hvert eneste sonesvøm. De som deltar på 5 sonesvøm, eller flere, i løpet av en sesong (høst- og vårhalvåret), får pokal på vårens siste sonesvøm.

Arrangøransvaret går på omgang mellom partiene. De som er ansvarlig  stille med 10 tidtakere. Sonesvømansvarlige har ansvaret for registrering og premiering.

Program

Sonesvøm organiseres i øvelser som består av flere heat. På programmet vil det være rygg/bryst og bytterfly/crawl annenhver gang. Speaker leser normalt opp et heat foran de som svømmer i vannet, så det er lurt å være i startområdet i god tid. Heatlister er hengt opp på tavla i hallen. I tillegg vil både trenere og sekretariat ha heatlister og kan hjelpe deg å finne rett bane. Hvis du har behov for det, så kan du ha med deg en voksen til startområdet.

Rygg/brystButterfly/crawl
Øvelse 1200 meter rygg 200 meter butterfly
Øvelse 2100 meter rygg 100 meter butterfly
Øvelse 350 meter rygg 50 meter butterfly
Øvelse 425 meter rygg 25 meter butterfly
Pause Pause
Øvelse 525 meter bryst 25 meter crawl
Øvelse 650 meter bryst 50 meter crawl
Øvelse 7100 meter bryst 100 meter crawl
Øvelse 8 200 meter bryst 200 meter crawl

I pausen vil det være mulig å bruke idrettsbassenget til trening og frilek.

Formål:

  • Å gi et stevnetilbud til dem som nettopp har lært å svømme eller startet med organisert trening
  • Å gi et stevnetilbud til de svømmerne som er for unge til å delta på approberte stevner i henhold til NSF’s regelverk
  • Å lære uerfarne svømmere å delta på svømmestevner (oppvarming, start, vendinger mv)
  • Å gi et stevnetilbud til viderekomne svømmere, også de som evt. ikke har ambisjoner om å bli toppsvømmere, men som likevel synes det er moro å konkurrere med seg selv og andre på samme nivå uavhengig av alder og treningsgrunnlag
  • Å inspirere alle deltakerne på sonestevner til å trene mer for å bedre sin resultater

Publisering av oppnådde tider

Barneidrettsbestemmelsene og Generelle regler for svømmeidretten legger begrensninger på rangering av barn under 13 år. Tromsø svømmeklubb publiserer derfor ikke tidene fra sonesvøm, der denne aldersgruppen er hovedmålgruppen.

Dersom svømmeren ønsker å vite hvilken tid som ble registrert  kan hun spørre tidtaker etter å ha svømt eller be om å få vite tiden når hun får tilbake diplomet.

For de fleste vil det ta lang tid å nye klistremerker på nye distanser. Resultater glemmes som regel fort, mens det er de gode og morsomme opplevelsene som skaper vennskap, styrker samholdet og utvikler barna våre.

Spørsmål?

Ta kontakt på sonesvom@gmail.com

 Posted by at 09:26
Tweeter button Facebook button