feb 192017
 

Til medlemmene i Tromsø Svømmeklubb

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 21.03.2017 kl 18 i Auditoriet i Frikirka på Stakkevollan.

Inngang til auditoriet er ca 100 m sørover fra inngangen til Stakkevollan svømmehall.

Saker som ønskes å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på epost tromsoswimclub@gmail.com senest 07.03.2017

Sakliste og årsberetning for 2016 finner du her

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i TSK

Tweeter button Facebook button