feb 222016
 

Alle medlemmer ønskes velkommen til TSKs årsmøte 2016.

Dette finner sted på BRUS-bygget, Hansine Hansens veg 92 29. februar kl.19.30.

Kart til Hansine Hansens veg 92: http://bit.ly/1DUHLk7

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Sak 3: Styrets årsberetning for 2015

Sak 4: Regnskap for 2015 og revisors beretning

Sak 5: Behandle forslag og saker

Sak 6: Kontingent

Sak 7: Idrettslagets organisasjonsplan

Sak 8: Budsjett 2016

Sak 9: Valg til styret og verv

 

Sakspapirer til årsmøtet vil foreligge på møtet.

Mvh, Styret i TSK

 

 

Tweeter button Facebook button