jan 272016
 

TSK skal avholde årsmøte 29. februar 2016 på BRUS-bygget, Hansine Hansens veg 92 kl.19.30. Vi oppfordrer alle medlemmene til å møte opp. Om noen har saker som dere vil skal tas opp på årsmøtet, så må dere fremme forslag til disse senest to uker før årsmøtet avholdes.

Mvh, styret.

jan 192016
 

13-14 februar arrangerer TSK tradisjonsrike Ishavssvøm – mer informasjon om stevnet og påmelding kommer på epost. Vi gleder oss og satser på å gjennomføre et godt arrangement.  Alle foreldre med barn på partiene A-D som deltar på stevner blir satt opp på ulike oppgaver, mens partiene E-G bidrar med kaker. Vaktlister sendes ut ca to uker før stevnet, i månedsskiftet januar-februar.

Tweeter button Facebook button