mar 052014
 

Velkommen til årsmøte i TSK

Vi møtes på strandv. 90, 4. etasje 12. mars 2014 kl.18.00

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivere av protokoll
Sak 3: Styrets årsberetning for 2013
Sak 4: Regnskap for 2013 og revisors beretning
Sak 5: Kontingent
Sak 6: Budsjett 2014
Sak 7: Valg til styret og verv

Årsberetning TSK 2013

Mvh, styret

Tweeter button Facebook button