feb 282012
 
Det er normal trening onsdag og fredag morgen samt fredag ettermiddag, til tross for stevne i Berlin. Ingen trening torsdag og lørdag morgen. Beskjed om torsdag ettermiddag kommer etter hvert. André
feb 272012
 

Vi gratulere med følgende priser under årsmøte til TSK

Årets ildsjel: Lars Gimse
Årets gjennombrudd: Runar Borgen
Årets trener:  Gunnhild Grande Pedersen
Årets  foreldre: Silje Johannessen
Årets solstråle: Cecilie Klingeberg
Årets TSKer: Gunnhild Grande Pedersen

feb 202012
 

HUSK ÅRSMØTE IKVELD
Vi minner om årsmøtet i Tromsø Svømmeklubb 27.februar 2012 kl 18.00 på Sydspissen Hotell, Strandvegen 166

Saksliste: 
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivere av protokoll
Sak 3: Styrets årsberetning
Sak 4: Regnskap og revisors beretning
Sak 5: Kontingent
Sak 6: Budsjett 2012
Sak 7: Innkomne saker
Sak 8: Valg til styret og verv

Sakspapirer til årsmøtet vil foreligge på møtet.

Etter årsmøtet vil det avholdes medlemsmøte i Tromsø Svømmeklubb
.
1. Utdeling av klubbens priser
2. Status for 50-metersanlegget i Tromsø
v/Magnus Mæland, leder i utdanning-, idrett- og kulturkomiteen
3. Eventuelt

For styret

feb 192012
 

Tromsø Svømmeklubb starter opp med nytt svømmeparti. Ungdomspartiet er et parti som har til hensyn å ivareta ungdom som ikke ønsker å satse svømming på et høyere nivå, men som ønsker å trene ukentlig og videreutvikle sine egne svømmeferdigheter. Les mer på Ungdomspartiet_TSK

Treningstider: Tirsdag 20:00-21:00 og Torsdag 20:00-21:00

Tweeter button Facebook button