jan 272016
 

TSK skal avholde årsmøte 29. februar 2016 på BRUS-bygget, Hansine Hansens veg 92 kl.19.30. Vi oppfordrer alle medlemmene til å møte opp. Om noen har saker som dere vil skal tas opp på årsmøtet, så må dere fremme forslag til disse senest to uker før årsmøtet avholdes.

Mvh, styret.