Lisens

 

Svømmere som skal delta på approberte stevner/konkurranser må betale lisens. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser. I tillegg blir utøveren forsikret gjennom idrettsskadeforsikringen og utøveren vil få bladet Norsk Svømming i posten.

Et approbert stevne er et stevne som er godkjent av Norges svømmeforbund (NSF) og som arrangeres etter NFS sine lover med godkjente dommere til stede. Man kan delta på approberte stevner fra det året man fyller 10 år, og man må kunne svømme etter reglene for den enkelte svømmeart.

Utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen, og derfor er lisensen billigere for de som er 10, 11 og 12 år. Utøvere i klubben over 12 år, som ikke ønsker å delta på approberte stevner, kan betale lisens og dermed bli forsikret.

Lisensen gjelder fra den dagen man betaler og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Alle svømmere som betalte lisens i 2012, har fått en e-post med betalingsinformasjon. Opplysningene i denne e-posten må benyttes når lisensen betales. Lisensen må være betalt før deltakelse på approbert stevne.

Det er følgende lisenssatser for 2013:

Kr 350,- for 10-12 års lisens (utøvere født 2001, 2002 og 2003)
Kr 450,- for grunnlisens (utøvere født 2000 og tidligere)
Kr 550,- for utvidet lisens (utøvere født 2003 og tidligere)

Forsikringsvilkårene ser du her.
Ved spørsmål om skade eller forsikringsvilkår skal man ringe til if – tlf 67 84 04 70