Om klubben

 

Tromsø svømmeklubb, TSK, er Nord-Norges største svømmeklubb. Klubben har 634 medlemmer og av disse er 354 aktive. Klubben består av 5 partier, A-, B-, C-, D- og E-partiet. I tillegg er det en aktiv mastergruppe. Det trenes fra 2 til 9 økter i Stakkevollan svømmehall. Klubben har 8 trenere. En trener er ansatt i 100 % stilling. I tillegg til trening arrangerer klubben svømmekurs på Mortensnes skole 2 kvelder i uka.

Klubbens visjon er at TSK skal være Nord-Norges ledende svømmeklubb og bidra til å utvikle svømming til en betydelig bredde- og konkurranseidrett.

For å nå vår visjon har vi følgende mål for vårt arbeid:
Gi et godt og bredt svømmetilbud til alle våre medlemmer
Legge tilrette for å utvikle konkurransesvømmere
Utvikle et sosialt og trygt miljø for våre medlemmer

Du finner mer informasjon om verdiene til TSK i vårt veiledningshefte TSKs lille blå.