Treningsavgift

 

Treningsavgiften fastsettes av styret og betales 2 ganger i året. De halvårlige satsene er:

Parti

Treningsavgift

A-partiet

Kr 3600,-

B-partiet

Kr 2600,-

B-flex

Kr 1800,-

C-partiet

Kr 2000,-

D-partiet

Kr 1500,-

E-partiet

Kr 1300,-

R1

Kr 1600,-

R2

Kr 1600,-

Funkis

Kr 1300,-

Ungdom

Kr 900,-

Masters

Kr 1300,-

 

Det er kasserer som krever inn treningsavgiften som skal betales inn til klubbens konto 4750 07 00935.
Det gis 50 % søskenmoderasjon på den laveste treningsavgiften.

Det er mulig for svømmere fra andre klubber å trene med TSK. Gjestesvømmere betaler gjeldende sats for sitt parti x 1,5. Det vil f.eks. si for A-partiet kr. 7.000 x 1,5 = kr. 10.500,- (årlig treningsavgift x 1,5)