Treningsavgift

 

Treningsavgiften fastsettes av styret og betales 2 ganger i året. De halvårlige satsene er:

Parti

Treningsavgift

A-partiet

Kr 3600,-

B-partiet

Kr 2700,-

B-flex

Kr 1800,-

C-partiet

Kr 2100,-

D-partiet

Kr 1800,-

E-partiet

Kr 1600,-

R1

Kr 1400,-

R2

Kr 1400,-

Funkis

Kr 1300,-

Ungdom

Kr 900,-

Masters

Kr 1300,-

 

Treningsavgiften faktures gjennom vårt medlemssystem en gang i halvåret.
Det gis 50 % søskenmoderasjon på den laveste treningsavgiften.