Sonesvøm

 

40px-Olympic_pictogram_SwimmingSonesvøm arrangeres i Stakkevollan svømmehall cirka en gang i måneden. Sonesvøm er et uoffisielt svømmestevne der den enkelte svømmer konkurrerer med seg selv i forhold til tid og distanse. Alle barn som kan svømme 25 meter av en av svømmeartene er velkommen til å delta.

 

Datoer for sonesvøm høsten 2017:

21. september. Bryst og rygg. Ansvarlig: TSK, Tromsø svømmeklubb. Kafédrift TSK, C- og D-partiet.

19. oktober. Crawl og butterfly. Ansvarlig: TSS, Tromsø svømmeskole. Kafédrift TSK E- og G-partiet.

23. november. Bryst og rygg. Ansvarlig: KSK, Kvaløya svømmeklubb. Kafédrift TSK F- og ?-partiet.

 

Generell informasjon:

Det er registrering på hjemmesiden til TSK i forkant og  i svømmehallen fra kl. 17.30. Oppstart kl. 18.00. Prisene for deltakelse på sonesvøm er satt til 40 kr. for de som melder seg på via nett, og 60 kr. for de som melder seg på i svømmehallen. Alle som deltar får diplom. Diplomet må tas med til hvert eneste sonesvøm. Første gang man deltar får man klistremerke. Man får nytt klistremerke for hver gang man har klart tidskravet på en distanse. De som deltar på 5 sonesvøm eller flere i løpet av et år (høst- og vårhalvåret), får pokal på vårens siste sonesvøm.

Det er sonesvømansvarlig i TSK som har ansvaret for registrering og premiering.

TSK har kafé i hallen under stevnet. Det er gratis inngang for foreldre, søsken og andre tilskuere.

Arrangøransvaret går på omgang mellom klubbene. De som er ansvarlig  stille med 6 tidtakere, en “håndtlanger”  og en speaker.

Resultater, se under Om klubben -> Dokumenter

 Posted by at 09:26