Sonesvøm

 

40px-Olympic_pictogram_SwimmingSonesvøm arrangeres i Stakkevollan svømmehall cirka en gang i måneden. Sonesvøm er et uoffisielt svømmestevne der den enkelte svømmer konkurrerer med seg selv i forhold til tid og distanse. Alle barn som kan svømme 25 meter av en av svømmeartene er velkommen til å delta.

Datoer for sonesvøm sesongen 2018/2019:

20. september. Bryst og rygg. Ansvarlig: TSK, Tromsø svømmeklubb (E-partiet). Kafédrift TSK, E-partiet.

18. oktober. Crawl og butterfly. Ansvarlig: KSK, Kvaløya svømmeklubb. Kafédrift TSK D-partiet.

22. november. Bryst og rygg. Ansvarlig: TSS, Tromsø svømmeskole. Kafédrift TSK Rekrutt.

17. januar. Crawl og butterfly. Ansvarlig: TKSK, Tromsdalen Kappsvømmingsklubb. Kafédrift TSK, C-partiet.

21. februar. Bryst og rygg. Ansvarlig TSS, Tromsø svømmeskole. Kafédrift TSK, Rekrutt.

21. mars. Crawl og butterfly. Ansvarlig KSK, Kvaløya svømmeklubb. Kafédrift TSK, E-partiet.

25. april. Bryst og rygg. Ansvarlig TSK, Tromsø svømmeklubb (rekrutt). Kafédrift TSK, D-partiet.

Generell informasjon:

Påmelding til hvert sonesvøm legges ut på hjemmesiden til TSK ca en uke i forkant. Registrering og betaling skjer dagen for sonesvøm i svømmehallen på fra kl. 17.15 – 17-45. Prisen for deltakelse er 50 kr pr sonesvøm. Det er også mulig å betale for hele sesongen. Oppstart sonesvøm er kl 18.00. Alle kan være med å svømme/bade/leke i vannet fra 17.30. (NB! Nytt for sesongen er at all påmelding skjer online via TSKs hjemmeside.)

Første gang man deltar får man diplom. Denne fylles med klistremerker for hver gang man har klart tidskravet på en ny distanse i en svømmeart. Svømmeren må først klare tidskravet for 25m, før 50m, 100m og til slutt 200m tas.  Diplomet må tas med til hvert eneste sonesvøm. De som deltar på 5 sonesvøm, eller flere, i løpet av en sesong (høst- og vårhalvåret), får pokal på vårens siste sonesvøm.

TSK har kafé i hallen under stevnet. Det er gratis inngang for foreldre, søsken og andre tilskuere.

Arrangøransvaret går på omgang mellom klubbene. De som er ansvarlig  stille med 6 tidtakere, en “håndtlanger”  og en speaker. Sonesvømansvarlig i TSK har ansvaret for registrering og premiering.

 Posted by at 09:26
Tweeter button Facebook button