Sonesvøm

 

40px-Olympic_pictogram_SwimmingSonesvøm arrangeres i Tromsøbadet cirka en gang i måneden. Sonesvøm er et uoffisielt svømmestevne der den enkelte svømmer konkurrerer med seg selv i forhold til tid og distanse. Alle barn som kan svømme 25 meter av en av svømmeartene er velkommen til å delta.

Datoer for sonesvøm sesongen 2019/2020:

19 september. Bryst og rygg.  – avlyst

17. oktober. Crawl og butterfly. Ansvarlig: Parti E1 og E2

21. november. Bryst og rygg. Ansvarlig: Rekrutt Hai og Delfin

Datoer for våren 2020 kommer. 

Generell informasjon:

Påmelding til hvert sonesvøm legges ut på hjemmesiden til TSK ca en uke i forkant. Påmelding til sonesvøm gjøres ved å logge inn på din bruker på rubic.no. Prisen for deltakelse er 50 kr pr sonesvøm. Oppstart sonesvøm er kl 18.00. All påmelding skjer online innen opplyst frist.

Første gang man deltar får man diplom. Denne fylles med klistremerker for hver gang man har klart tidskravet på en ny distanse i en svømmeart. Svømmeren må først klare tidskravet for 25m, før 50m, 100m og til slutt 200m tas.  Diplomet må tas med til hvert eneste sonesvøm. De som deltar på 5 sonesvøm, eller flere, i løpet av en sesong (høst- og vårhalvåret), får pokal på vårens siste sonesvøm.

Det er gratis inngang for foreldre, søsken og andre tilskuere på tribunen. Ønsker en å  benytte øvrige deler av Tromsøbadet må ordinær billett kjøpes i resepsjonen. Tromsøbadet har åpen kafé.

Arrangøransvaret går på omgang mellom partiene. De som er ansvarlig  stille med 10 tidtakere og en “håndlanger”. Sonesvømansvarlige har ansvaret for registrering og premiering.

Formål:

  • Å gi et stevnetilbud til dem som nettopp har lært å svømme eller startet med organisert trening
  • Å gi et stevnetilbud til de svømmerne som er for unge til å delta på approberte stevner i henhold til NSF’s regelverk
  • Å lære uerfarne svømmere å delta på svømmestevner (oppvarming, start, vendinger mv)
  • Å gi et stevnetilbud til viderekomne svømmere, også de som evt. ikke har ambisjoner om å bli toppsvømmere, men som likevel synes det er moro å konkurrere med seg selv og andre på samme nivå uavhengig av alder og treningsgrunnlag
  • Å inspirere alle deltakerne på sonestevner til å trene mer for å bedre sin resultater

Publisering av oppnådde tider

Barneidrettsbestemmelsene og Generelle regler for svømmeidretten legger begrensninger på rangering av barn under 13 år. Tromsø svømmeklubb publiserer derfor ikke tidene fra sonesvøm, der denne aldersgruppen er hovedmålgruppen.

Dersom svømmeren ønsker å vite hvilken tid som ble registrert  kan hun spørre tidtaker etter å ha svømt eller be om å få vite tiden når hun får tilbake diplomet. Tider kan også etterspørres på sonesvom@gmail.com.

 Posted by at 09:26
Tweeter button Facebook button