aug 142020
 

Under vil du finne dine treningstider under ditt gruppenavn. Treningstidene pr gruppe er tilbudet for nettopp din gruppe, det er ikke et krav å trene alle treningene som vi tilbyr hver uke. Vi ønsker å ha et godt tilbud for de som ønsker å trene mye, samtidig som vi ønsker å skape gode treningsmiljø på alle gruppene.

Krav til oppmøte blir større jo høyere du kommer i pyramiden. På A-, B- og C-partiet justeres antall treninger pr uke ut fra mål, utvikling og hvor mye utøveren har trent tidligere. Som en tommelfingerregel sier man at man bør øke med en trening i året. Antall treninger og økning i treningsmengde avtales alltid mellom trener, utøver og foreldre.
Det viktigste uansett gruppe er at utøveren er motivert til å trene uavhengig av hvilket nivå han/hun er. Ta gjerne kontakt med deres gruppe-trener hvis dere har spørsmål om treningsmengde. Trenerne til de ulike gruppene finner dere her: http://www.tsk-swimclub.no/?page_id=580

Husk at alle MÅ følge koronavettreglene: https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1588850839295-42068537-1e53
Det er viktig at alle utøvere sammen med sine foresatte setter seg ned å gjennomgår disse før oppstart av trening igjen.

Tweeter button Facebook button