aug 282019
 

Tromsø Svømmeklubb søker engasjert svømmeskoleansvarlig i fulltidsstilling (100%), som kan videreutvikle og styrke klubbens kurstilbud.

Svømmeskoleansvarlig vil ha det fulle ansvaret for svømmeskolens avdelinger og skal sikre at all opplæring gjennomføres i tråd med de prinsipper Norges Svømmeforbud har lagt til grunn i Norges Svømmeskole.
Svømmeopplæringen omfatter hele spektret av aldre.

Se full utlysning her:

Om spørsmål kan daglig leder Rune Thyholdt kontaktes på epost rune@tsksvomming.no
Søknad med CV sendes til daglig leder på epost rune@tsksvomming.no

Tweeter button Facebook button