jun 062019
 

Etter at klubben 26. mars stemte for å slå seg sammen med TKSK og TSS er det nå klart for ekstraordinært årsmøte. Vi håper derfor å se alle våre medlemmer på dette møte.

For å ha stemmerett på årsmøtet i Tromsø svømmeklubb må medlemmet være over 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene (dvs ikke være skyldig kontigent). Selv om ditt barn er medlem er ikke du automatisk medlem. Som forelder kan du heller ikke stille på vegne av ditt barn, du må selv være medlem.

Sted: Thon Hotell Polar, Grønnegata 45
Tid og dato: Kl. 1800 20. juni 2019
Saksliste for dette møter ligger vedlagt.

Hvis alle klubbene stemmer for sammenslåing på dette første møtet, går vi direkte over i konstituerende årsmøte for den nye samlede klubben.

Sted: Thon Hotell Polar, Grønnegata 45
Tid og dato: Kl. 1900, 20. juni 2019

Se ellers vedlagte filer for budsjett, lov, valgkomiteens innstilling og organisasjonsplan.

Tweeter button Facebook button