apr 052018
 

Informasjon om svømmekurs på Mortensnes skole
Nylig mottok vi beskjed fra Tromsø kommune om at bassenget på Mortensnes er stengt fra fredag 6 april fra kl 1400 til 15 april. Dette da Siemens skal utføre en omfattende jobb i bassenglokalene.

Vi beklager dette og jobber for tiden med å finne eventuelle løsninger på dette. Da dette er utenfor vår kontroll, kan det være aktuelt at denne kursrunden faller ut og at kursdeltakerne derfor mister kurstimene sine i denne perioden. Slik det ser ut nå er det vanskelig å ta igjen disse timene en senere uke.

Følgende datoer faller ut:

Søndag 8. og 15. april

Mandag 9. april

Onsdag 11. april

Torsdag 12. april

Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi har dette.