feb 242018
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes tirsdag 20.03.2018 kl 18 i auditoriet i Frikirka på Stakkevollan. 
Inngang er ca 100 m sørover fra inngangen til Stakkevollan svømmehall.  
Årsmøtepapirer finner du her
 
Tweeter button Facebook button