jan 192016
 

13-14 februar arrangerer TSK tradisjonsrike Ishavssvøm – mer informasjon om stevnet og påmelding kommer på epost. Vi gleder oss og satser på å gjennomføre et godt arrangement.  Alle foreldre med barn på partiene A-D som deltar på stevner blir satt opp på ulike oppgaver, mens partiene E-G bidrar med kaker. Vaktlister sendes ut ca to uker før stevnet, i månedsskiftet januar-februar.