feb 152015
 

Alle medlemmer ønskes velkommen til TSKs årsmøte 2015.

Dette finner sted på BRUS-bygget, Hansine Hansens veg 92 18. februar kl.18.00.

 

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivere av protokoll
Sak 3: Styrets årsberetning for 2014
Sak 4: Regnskap for 2014 og revisors beretning
Sak 5: Kontingent
Sak 6: Budsjett 2015
Sak 7: Valg til styret og verv

Kart til Hansine Hansens veg 92:

http://bit.ly/1DUHLk7

 

Tweeter button Facebook button