apr 232012
 

Fra og med 16.april og frem til sommerferien vil morgentreningene starte kl. 0600. Dette er en prøveordning som vil bli vurdert og evaluert av trenere og svømmere ved prøveordningens slutt. Dette betyr at svømmerne skal være våkne og klare til trening kl. 0600 i stedet for 0630.