des 282010
 

LÅMØ 2011, Landsdel Årsklassemønstring, er for svømmere i alderen 11 til 15 år (2000 – 1996). For å kunne delta på LÅMØ må man kvalifisere seg. Det er ulike kvalifikasjonskrav for de ulike aldersgruppene.

13 – 15 år: De 24 guttene og 24 jentene med høyest sammenlagt poengsum i hver årsklasse er kvalifisert til å delta.
11 – 12 år: Alle 11- og 12åringene som har gyldig påmeldingstid på LÅMØ-øvelsene har rett til å delta.

Alle som skal delta på LÅMØ må svømme 5 individuelle øvelser (fri, rygg, bryst, butterfly og medley).
Gutter/Jenter 11 år må svømme: 400m fri, 100m rygg, 100m bryst, 50m butterfly og 200m medley.
Gutter/Jenter 12-15 år må svømme: 400m fri, 200m rygg, 200m bryst, 100m butterfly, 200m medley.

Det er resultater oppnådd i approberte stevner i perioden 27. januar 2010 til 26. januar 2011 som gjelder for påmeldingsperioden til Landsdel ÅMØ. Utøverne rangeres etter sammenlagt poengsum for de 4 beste av de 5 øvelsene som inngår. Utøverne må ha gyldige tider på alle 5 øvelsene for å kunne delta.

Den sammenlagte poengsummen utregnes ved å summere poengsummene omregnet fra oppnådde tider i 4 av 5 øvelser i øvelsesutvalget. Tidene som poengsummene beregnes fra, må være gyldige, d.v.s. oppnådd i løpet av kvalifiseringsperioden. Ved lik poengsum ved kvalifisering i 13-15 årsklassen blir den med høyest poengsum på 200IM rangert først. Er det også lik poengsum på 200m IM blir begge rangert likt. I heatoppsettet vil bestetid uavhengig av bassenglengde bli benyttet.

Du finner rankingen for LÅMØ Nord på følgende link http://medley.no/index.aspx
Her velger du årsklasse og kjønn.

LÅMØ Nord 2011 arrangeres i Karasjok 11. – 13.februar, og siste mulighet for å kvalifisere seg er Åpent stevne på Setermoen.
Vi gjør oppmerksom på at det er trener som tar den endelige avgjørelsen om 11- og 12åringene skal delta.

Tweeter button Facebook button